Afilia’t a ATAAC

Pots omplir el formulari en paper y ens el fas arribar.

Formulari d’afiliació ATAAC
Domiciliació bancaria ATAAC

o puedes rellenar el siguiente

Formulari d’afiliació

    1 de 3. Dades personals
  • Situació laboral

  • Continuar 2 de 3. Adreça
  • 2 de 3 Adreça
  • Continuar 3 de 3. Dades bancàries
  • 3 de 3 Dades bancàries

    Periodicitat de pagaments