No Picture

Transparència i exemplaritat en el SCT i la JPT?

27 March, 2017 ATAAC 0

¿Són el SCT (Servei Català de Trànsit) i la JPT (prefectura provincial de trànsit) de Barcelona transparents i exemplars? Vist el vist, NO! No es detecten errors ni s’assumeixen responsabilitats Sembla mentida que un sector com aquest, on conviuen organitzacions, empreses i administracions públiques amb la clara missió de fomentar […]

No Picture

¿Transparencia y ejemplaridad en el SCT y la JPT?

27 March, 2017 ATAAC 0

¿Son el SCT (Servei Català de Trànsit) y la JPT (Jefatura Provincial de Tráfico) de Barcelona transparentes y ejemplares? Visto lo visto, ¡NO! No se detectan errores ni se asumen responsabilidades Parece mentira que un sector como este, donde conviven organizaciones, empresas y administraciones públicas con la clara misión de […]